Forbrukslån uten sikkerhet

Planer om å refinansiere? Slik får du billigst mulig rente

14/02/2021

Stadig flere opplever å slite med å tilbakebetale forbrukslån. For mange er det betraktelig enklere å ta opp og bruke et forbrukslån, enn det er å betale tilbake. I noen tilfeller er fristelsen ved å ta opp et nytt lån både stor og nødvendig. Om dette skjer flere ganger, kan du oppleve en følelse av å miste oversikt over gjeld og egen økonomi. Det kan i mange av disse tilfellene være fornuftig å slå sammen disse smålånene til ett større lån. Dette både for å spare penger og for å få en bedre oversikt og kontroll over egen økonomi.

Å refinansiere lån er ment for å spare penger. Det er dog ikke i alle tilfeller det er økonomisk fordelaktig å refinansiere. Det er heller ikke en selvfølge at denne eventuelle kostnadsbesparelsen har en positiv påvirkning på din økonomi. Ikke alle bør refinansiere, og ikke alle som faktisk sparer penger har økonomisk vinning av de sparte kostnadene. Dette avhenger av ulike vurderingsfaktorer. Blant annet hvor ansvarlig du er med forvaltning av egen inntekt. Hvilken risiko du utgjør for bankene, hvor mye gjeld, samt lengde på din resterende nedbetalingstid er også relevant.

  • Refinansier dine lån for å spare penger
  • Det er ikke alltid det lønner seg å refinansiere lån

Fakta om refinansiering

Et refinansieringslån opprettes for å slå sammen og slette flere allerede eksisterende lån. Hensikten er å spare kostnader. Dette for å enten kunne nedbetale gjelden raskere, eller å ha en større andel av husstandens inntekt tilgjengelig hver måned. Du kan selv velge hvilke lån som bør inkluderes. Du kan inneha lån som totalt sett blir billigere om du holder dem utenfor. Dette vil gjerne være boliglån, og i tilfeller der det nye refinansieringslånet er uten sikkerhet. Det finnes også refinansieringslån med sikkerhet som kan slås sammen med boliglånet. Såkalte rammelån. Disse er tilgjengelige dersom du har en viss andel ledige verdier i egen bolig.

Et refinansieringslån har ofte en lavere effektiv rente enn andre forbrukslån. Dette kan være fordi rentenivået har gått ned siden de nåværende lånene ble tatt opp. Det kan også være fordi du ikke satt deg godt nok inn i lånebetingelsene da lånene ble opprettet. Enten fordi du hadde tidspress, eller fordi mange månedsgebyr drar opp den effektive renten. Det vil alltid være smart å undersøke om det finnes alternative låneformer som kan spare kostnader på renter og gebyrer. Dette gjelder uavhengig av situasjonen ved låneopptak, eller betingelser på nåværende lån. Å refinansiere vil som oftest være ett av de beste alternativene.

  • Ved å redusere antall låneaktører, kan du redusere ekstrakostnader og renter
  • Du velger selv hvilke lån du ønsker å refinansiere

Når det er lurt å refinansiere

Jo høyere sum de nåværende lånene har sammenlagt, dess mer kan du spare på å slå dem sammen til ett. Mange små lån med høy rente, flere månedsgebyr, og høy totalsum, fører til store innbetalinger. Om du ikke har tilstrekkelig inntekt til å nedbetale særlig på avdrag, kan du oppleve å stadig betale høye rentesummer. Dette uten at gjelden går betydelig ned. I disse tilfellene kan det være svært gunstig å refinansiere denne gjelden. Dette for å spare penger og for enklere å ha oversikt over restgjeld. Også for å oppleve en grad av mestring, samt effekt av de månedlige innbetalingene.

For å oppnå størst mulig effekt av å samle lån, må du ha god oversikt over dine eksisterende lån. Inkludert deres respektive betingelser. Dette vil hjelpe deg å kunne vurdere hvilke lån som bør refinansieres. Samt hvilke tilbud som eventuelt vil kunne være et bedre alternativ, enn å beholde lånene separat. Det er viktig å ha alle kostnader inkludert i sammenligningen, som for eksempel rentekostnader og månedsgebyr. Like viktig er det å inkludere eventuelle fordeler i både nåværende og nytt lån. Disse kan redusere den totale kostnaden, og dermed påvirke hvilket alternativ som er mest lønnsomt.

Når du bør unngå refinansiering

I motsetning til hva mange tror, kan du også tape penger på å refinansiere dine eksisterende lån. Det forekommer ulike påstander rundt fakta om refinansiering. Det kan dermed være forvirrende for å gjøre deg opp en mening om du bør refinansiere eller ikke. Det er mange ting som vil påvirke om det lønner seg å refinansiere eller ikke. Dette innebærer både lånesum, renter, merkostnader som etableringsgebyr og månedsgebyr, samt antall betalingsperioder. Den mest betryggende tilnærmingen du kan ha, er å utføre dine egne undersøkelser. Se med egne øyne hvilket alternativ som er mest lønnsomt gitt din lånesum, renter, nedbetalingstid, og eventuelle merkostnader.

Det kan ofte være dyrere å refinansiere, enn å beholde lånene separat. Dette dersom nedbetalingsperioden er kort, renten allerede er lavere, eller lånene sammenlagt har en relativt lav sum. Her bør du heller prioritere å betale lånene raskest mulig ned. Kortere nedbetalingstid betyr lavere rentekostnader og månedsgebyr. Et budsjett kan hjelpe med å frigjøre av egen inntekt, for å kunne betale ekstra inn på lån. Enkelte beskriver budsjettering som en følelse av å ha fått en lønnsforhøyelse. Før gjerne en oversikt over gjeld, nedbetalinger, og ekstra innbetalinger. Slik holder du motivasjonen oppe ved å se at gjelden går nedover.

  • Sett opp et budsjett for å se om det lønner seg for din økonomi å refiansiere
  • Budsjettering kan gi økt motivasjon til rask nedbetaling av eksisterende gjeld

Hvordan finne beste lånealternativ

Refinansiere.net beskriver en refinansiering som å fjerne unødvendige kostnader. Å hente ut økonomiske fordeler ved å refinansiere, er mye betinget din egen innsats i perioden rundt søknader og sammenligning. Det er smart å søke hos mange banker, da tilbudene kan være svært ulike. Hver enkelt bank setter rentesats basert på egen vurdering av risiko. Denne vurderingen kan variere fra bank til bank. Renten bankene reklamerer med, er den gjennomsnittlige renten de tilbyr sine kunder. Utelukk derfor ikke banker som oppgir høyere rente enn andre. De tilbyr også lavere rente til kunder de anser har lavere risiko enn den gjennomsnittlige kunden.

Bruk av sparte rentekostnader

Det er opp til deg hva de sparte kostnadene ved en sammenslåing av lån brukes til. Det kan være lett å falle for fristelsen å kjøpe noe du ønsker deg, reise på ferie, eller spise hyppigere på restaurant. Om du øker eget forbruk tilsvarende den sparte summen, vil en refinansiering ha lite for seg. Gevinsten vil regelrett forsvinne i det økte forbruket. Du bør heller se denne situasjonen som en mulighet til å bli raskere gjeldfri. Bygg en buffer. Dette kan hjelpe deg å unngå nødvendighet for låneopptak for uforutsette kostnader eller behov i fremtiden.