Forbrukslån uten sikkerhet

Planer om å refinansiere? Slik får du billigst mulig rente

By on 14/02/2021

Stadig flere opplever å slite med å tilbakebetale forbrukslån. For mange er det betraktelig enklere å ta opp og bruke et forbrukslån, enn det er å betale tilbake. I noen tilfeller er fristelsen ved å ta opp et nytt lån både stor og nødvendig. Om dette skjer flere ganger, kan du oppleve en følelse av å miste oversikt over gjeld og egen økonomi. Det kan i mange av disse tilfellene være fornuftig å slå sammen disse smålånene til ett større lån. Dette både for å spare penger og for å få en bedre oversikt og kontroll over egen økonomi.

Å refinansiere lån er ment for å spare penger. Det er dog ikke i alle tilfeller det er økonomisk fordelaktig å refinansiere. Det er heller ikke en selvfølge at denne eventuelle kostnadsbesparelsen har en positiv påvirkning på din økonomi. Ikke alle bør refinansiere, og ikke alle som faktisk sparer penger har økonomisk vinning av de sparte kostnadene. Dette avhenger av ulike vurderingsfaktorer. Blant annet hvor ansvarlig du er med forvaltning av egen inntekt. Hvilken risiko du utgjør for bankene, hvor mye gjeld, samt lengde på din resterende nedbetalingstid er også relevant.

  • Refinansier dine lån for å spare penger
  • Det er ikke alltid det lønner seg å refinansiere lån

Fakta om refinansiering

Et refinansieringslån opprettes for å slå sammen og slette flere allerede eksisterende lån. Hensikten er å spare kostnader. Dette for å enten kunne nedbetale gjelden raskere, eller å ha en større andel av husstandens inntekt tilgjengelig hver måned. Du kan selv velge hvilke lån som bør inkluderes. Du kan inneha lån som totalt sett blir billigere om du holder dem utenfor. Dette vil gjerne være boliglån, og i tilfeller der det nye refinansieringslånet er uten sikkerhet. Det finnes også refinansieringslån med sikkerhet som kan slås sammen med boliglånet. Såkalte rammelån. Disse er tilgjengelige dersom du har en viss andel ledige verdier i egen bolig.

Et refinansieringslån har ofte en lavere effektiv rente enn andre forbrukslån. Dette kan være fordi rentenivået har gått ned siden de nåværende lånene ble tatt opp. Det kan også være fordi du ikke satt deg godt nok inn i lånebetingelsene da lånene ble opprettet. Enten fordi du hadde tidspress, eller fordi mange månedsgebyr drar opp den effektive renten. Det vil alltid være smart å undersøke om det finnes alternative låneformer som kan spare kostnader på renter og gebyrer. Dette gjelder uavhengig av situasjonen ved låneopptak, eller betingelser på nåværende lån. Å refinansiere vil som oftest være ett av de beste alternativene.

  • Ved å redusere antall låneaktører, kan du redusere ekstrakostnader og renter
  • Du velger selv hvilke lån du ønsker å refinansiere

Når det er lurt å refinansiere

Jo høyere sum de nåværende lånene har sammenlagt, dess mer kan du spare på å slå dem sammen til ett. Mange små lån med høy rente, flere månedsgebyr, og høy totalsum, fører til store innbetalinger. Om du ikke har tilstrekkelig inntekt til å nedbetale særlig på avdrag, kan du oppleve å stadig betale høye rentesummer. Dette uten at gjelden går betydelig ned. I disse tilfellene kan det være svært gunstig å refinansiere denne gjelden. Dette for å spare penger og for enklere å ha oversikt over restgjeld. Også for å oppleve en grad av mestring, samt effekt av de månedlige innbetalingene.

For å oppnå størst mulig effekt av å samle lån, må du ha god oversikt over dine eksisterende lån. Inkludert deres respektive betingelser. Dette vil hjelpe deg å kunne vurdere hvilke lån som bør refinansieres. Samt hvilke tilbud som eventuelt vil kunne være et bedre alternativ, enn å beholde lånene separat. Det er viktig å ha alle kostnader inkludert i sammenligningen, som for eksempel rentekostnader og månedsgebyr. Like viktig er det å inkludere eventuelle fordeler i både nåværende og nytt lån. Disse kan redusere den totale kostnaden, og dermed påvirke hvilket alternativ som er mest lønnsomt.

Når du bør unngå refinansiering

I motsetning til hva mange tror, kan du også tape penger på å refinansiere dine eksisterende lån. Det forekommer ulike påstander rundt fakta om refinansiering. Det kan dermed være forvirrende for å gjøre deg opp en mening om du bør refinansiere eller ikke. Det er mange ting som vil påvirke om det lønner seg å refinansiere eller ikke. Dette innebærer både lånesum, renter, merkostnader som etableringsgebyr og månedsgebyr, samt antall betalingsperioder. Den mest betryggende tilnærmingen du kan ha, er å utføre dine egne undersøkelser. Se med egne øyne hvilket alternativ som er mest lønnsomt gitt din lånesum, renter, nedbetalingstid, og eventuelle merkostnader.

Det kan ofte være dyrere å refinansiere, enn å beholde lånene separat. Dette dersom nedbetalingsperioden er kort, renten allerede er lavere, eller lånene sammenlagt har en relativt lav sum. Her bør du heller prioritere å betale lånene raskest mulig ned. Kortere nedbetalingstid betyr lavere rentekostnader og månedsgebyr. Et budsjett kan hjelpe med å frigjøre av egen inntekt, for å kunne betale ekstra inn på lån. Enkelte beskriver budsjettering som en følelse av å ha fått en lønnsforhøyelse. Før gjerne en oversikt over gjeld, nedbetalinger, og ekstra innbetalinger. Slik holder du motivasjonen oppe ved å se at gjelden går nedover.

  • Sett opp et budsjett for å se om det lønner seg for din økonomi å refiansiere
  • Budsjettering kan gi økt motivasjon til rask nedbetaling av eksisterende gjeld

Hvordan finne beste lånealternativ

Refinansiere.net beskriver en refinansiering som å fjerne unødvendige kostnader. Å hente ut økonomiske fordeler ved å refinansiere, er mye betinget din egen innsats i perioden rundt søknader og sammenligning. Det er smart å søke hos mange banker, da tilbudene kan være svært ulike. Hver enkelt bank setter rentesats basert på egen vurdering av risiko. Denne vurderingen kan variere fra bank til bank. Renten bankene reklamerer med, er den gjennomsnittlige renten de tilbyr sine kunder. Utelukk derfor ikke banker som oppgir høyere rente enn andre. De tilbyr også lavere rente til kunder de anser har lavere risiko enn den gjennomsnittlige kunden.

Bruk av sparte rentekostnader

Det er opp til deg hva de sparte kostnadene ved en sammenslåing av lån brukes til. Det kan være lett å falle for fristelsen å kjøpe noe du ønsker deg, reise på ferie, eller spise hyppigere på restaurant. Om du øker eget forbruk tilsvarende den sparte summen, vil en refinansiering ha lite for seg. Gevinsten vil regelrett forsvinne i det økte forbruket. Du bør heller se denne situasjonen som en mulighet til å bli raskere gjeldfri. Bygg en buffer. Dette kan hjelpe deg å unngå nødvendighet for låneopptak for uforutsette kostnader eller behov i fremtiden.

Continue Reading

Forbrukslån uten sikkerhet

Fakta om bruken av SMS lån i Norge

By on 09/02/2021

Dersom du ikke er kjent med denne typen lån, kan navnet høres forunderlig ut. Med dagens teknologi, er det likevel kanskje ikke så rart at du kan få innvilget lån over mobilen. Det er derimot slik at SMS-lån ikke er tilgjengelig i Norge lenger. Denne lånetypen krever ikke kredittsjekk av låntaker. Dette regnes som for risikabelt. Det finnes likevel alternativ til SMS-lånet. Disse er også er tilgjengelig på telefon med nettleser. Slik kan du signere den nye låneavtalen med Bank-ID. Dette er et krav ved de fleste lån.

Lånesum

I Norge kan slike minilån ligge på alt mellom noen hundre, til flere titusener kroner. Lånesummen er ofte justerbar. Det er en forskjell på noen hundre kroner for de små beløpene, og noen tusen for de større. Med stor konkurranse mellom bankene, er det enklere å få et forbrukslån spesielt tilpasset dine behov. De siste årene har det derimot vært en nedgang i opptak av lån, og handel på kreditt. Dette er alltid noe du ser i svakere økonomiske perioder. Da er både enkeltindivider og banker mindre villige til å ta sjanser.

Krav til låntypen

Minilån og andre forbrukslån er kjent for sine høye renter. Dette reflekteres i at disse lånene er lettere å få innvilget enn andre. Dette kommer blant annet av at du ikke stiller sikkerhet i personlige eiendeler. Du er altså ikke nødt til å eie verken hus, bil eller båt som banken kan bruke som forsikring ved mislighold. Dette gjør også at det ikke stilles noen krav tid hva pengene skal brukes til. Det er likevel ikke garantert at du får innvilget din søknad om et mindre forbrukslån.

Det stilles krav til både alder og inntekt ved denne typen lån. Du må blant annet ha fylt 20 år, samt en fast minimumsinntekt. Enkelte långivere i Norge kan ha høyere grenser på begge disse kriteriene. Siden avtalen signeres med Bank-ID, kan långiver enkelt gjøre en analyse av din tidligere betalingshistorikk. De undersøker også om du har aktive betalingsanmerkninger, eller inkassovarsler. Siden forbrukslån ikke stiller sikkerhet, er det risikabelt for banken å låne ut penger. I en slik situasjon må du løse opp i betalingsanmerkningene, eller starte en refinansieringsprosess. En betalingsanmerkning kan stå i inntil 4 år, før saken tas til retten. I mellomtiden blir du forhindret i å ta opp lån.

Formål med SMS-lån

SMS-lån kan på enkelte områder sammenlignes med et kredittkort. Beløpene som lånes er ofte mindre, og nedbetaling er gjerne på under et år. Forskjellen fra et kredittkort er den høyere renten, samt avgiftene som alltid vil forekomme. Et SMS-lån brukes ofte for å dekke mindre utgifter. Blant annet regninger, småelektronikk, eller for å dekke utgiftene i dagene før lønningen havner på konto. I teorien kan du bruke et SMS-lån til det du ønsker. Større SMS-lån kan brukes til å pusse opp, slå til på et godt tilbud, eller for å dra på en etterlengtet ferie.

Enkelte kaller SMS-lån for et lønningdagslån. Gjerne fordi lånet blir tatt opp kort tid før lønningsdagen, og betalt rett etterpå. Dette kan være for å dekke en uforutsett regning som forfalt dagene i forkant. Eventuelt for å akutt kjøpe en ny telefon, dersom den gamle har blitt ødelagt. SMS-lån er å foretrekke her, fordi pengene dukker opp på konto kort tid etter du har søkt. Dette i likhet med andre minilån. Ofte har du pengene på konto samme dag. Markedsstandard ligger på under 2 dager. Slik slipper du å gå glipp av gode tilbud.

Finn de beste minilånene

Det finnes mange måter, og mange steder, å få tilgang til et minilån på. Faktisk kan utvalget for nye på lånemarkedet virke skremmende. Det er derfor ulike tjenester som sammenligning av lån har vokst i popularitet. Disse tjenestene kan hjelpe deg å velge lån. For eksempel dersom du lurer på om minilånet fra BankNorwegian eller Folkia passer best til ditt formål. Dette kan du gjøre ved å oppsøke sider som sammenligner ulike lån på rekke og rad. Du kan også få personlig hjelp og anbefalinger. Disse tjenestene er som oftest gratis, og uten krav til å velge det anbefalte lånet.

Det er ikke alltid slik at lånet med den billigste renten, er det beste. Når du er på utkikk etter lån, er det mye å tenke på før du kan ta valget. Alle har ulike kriterier. Nedbetalingstiden, de ulike avgiftene eller bankens service kan være avgjørende for hvor du ønsker å ta opp lån. Et billig lån for en person, er ikke nødvendigvis det billigste valget for en annen. Hvis du har tekniske spørsmål om et spesifikt lån er det alltid lurt å henvende seg direkte til långiveren. Slik kan disse gi relevante svar, med din personlige økonomi i tankene.

  • Sammenlign ulike lånetilbud
  • Se på helheten av lånet, sammenlignet med dine krav og behov

Refinansiering av minilån

Selv et par mobillån kan etterhvert være vanskelig å holde kontroll på. Dersom du ikke følger de faste nedbetalingene fra banken, kan rentene og avgiftene fort hope seg opp. Dette helt til du sitter igjen med en eller flere betalingsanmerkninger, og ingen kontroll over din personlige økonomi. Ikke ta opp et nytt lån for å dekke regningen. Det er heller mulig å søke om refinansiering av gjelden du har. Dette vil samle sammen de ulike lånene. Slik sitter du igjen med ett lån med bedre rente, samt en mer oversiktlig nedbetalingsplan.

Oppsummering

Et SMS-lån er et lån tilgjengelig via mobiltelefon, men ikke lenger i Norge. Du kan nå derimot søke på, og signere, lignende lån gjennom telefonens nettleser. Slik får du også pengene raskt på konto. Minilån er en vanlig form for kreditt i Norge. Dette har derimot sett en nedgang den siste tiden. Dette minilånet uten sikkerhet passer for mindre formål. Med kort nedbetalingstid og høy rente, er det viktig å holde kontroll på hva du låner. For å finne det beste lånet for deg, kan du få hjelp på nettsider som spesialiserer seg på dette. Denne tjenesten er ofte gratis, og uten forpliktelser.

Mer om lån;

https://folkia.no/

Continue Reading